Statuten

Statuten

De statuten van Stichting MARC-NET geven de werkingssfeer en de structuur aan. Zo bevatten de statuten onder meer bepalingen over het doel, de organen en vertegenwoordiging.

Statuten MARC-NET

Contact MARC-NET

Wilt u meer weten over MARC-NET? Neem contact op met:

Stichting MARC-NET | Postbus 840, 2700 AV | Zoetermeer

Tel. 079 203 50 16 | info@marc-net.net

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required

/Backend/cimple.4.x.asp, line 140