Algemeen

Wat doet marc-net?

MARC-NET ontwikkelt en beheert een systeem van zoveel mogelijk geautomatiseerde communicatie door en tussen particuliere alarmcentrales, toezichtcentrales, particuliere beveiligingsorganisaties, openbare orde & veiligheidsdiensten en hulpdiensten, ten einde de kwaliteit van veilige communicatie te vergroten.

Waarom is ENAI de leverancier van DE dienst?

ENAI is hofleverancier van 80% van alle PAC’s in Nederland. Bekeken vanuit de techniek, relaties en de kwaliteit van dienst is het voor de hand liggend dat ENAI de eerste leverancier is geworden.

Welke voordelen worden via MARC-NET behaald?

Door de communicatie tussen de deelnemers worden gesprekken vele malen sneller dan voorheen onderling afgehandeld.
Door de wijze van communicatie en de hoge mate van vertakking zijn onderlinge fouten nauwelijks nog voorstelbaar

Kunnen CCTV-signalen ook worden gedeeld?

CCTV-signalen via MARC-NET wordt geagendeerd voor 2020. Op dit moment wordt alle beschikbare energie aangewend om inbraak- en overvalsignalen te verwerken.

Contact MARC-NET

Wilt u meer weten over MARC-NET? Neem contact op met:

Stichting MARC-NET | Postbus 840, 2700 AV | Zoetermeer

Tel. 079 203 50 16 | info@marc-net.net