Communicatieroutes

Communicatieroutes

Om informatie uit te kunnen wisselen met andere MARC-NET dienstverleners is het noodzakelijk eerst een relatie voor een object met deze dienstverlener te maken. Dit doet men door een aanvraag in te voeren in de beheerstool met daarbij het object waar de dienst betrekking op heeft.  

Na de aanvraag zal de andere partij de aanvraag moeten accepteren. Na acceptatie ligt er een relatie en kan er gecommuniceerd worden. In de beheerstool is een overzicht beschikbaar voor aanvrager en acceptant welke relaties er in aanvraag staan en welke er geaccepteerd zijn.

Gebruik

FASE 1
Na eenmalig leggen van de object relatie is het mogelijk via de e-clips connector in het verwerkende systeem elektronisch uitrukken te versturen. Er zijn geen handmatige handelingen meer nodig. Wanneer er een relatie aangepast of verwijderd moet worden kan dit tevens in de beheerstool.

FASE 2
Deelnemers die geen ondersteuning in hun verwerkende systeem hebben kunnen gebruik maken van de MARC-NET webportal. Deze portal heeft de zelfde functionaliteit als de volledig geautomatiseerde koppeling, echter dient men nu handmatig de uitruk verzoeken in te geven.

Contact MARC-NET

Wilt u meer weten over MARC-NET? Neem contact op met:

Stichting MARC-NET | Postbus 840, 2700 AV | Zoetermeer

Tel. 079 203 50 16 | info@marc-net.net